Kommunalt kulturprogram

Som du ser var det några år och val sen jag skrev följande. Men tyvärr är det lika aktuellt fortfarande.

Kolla och bocka av – vilka av dessa punkter har politikerna genomfört i din kommun? Och det finns fler, många fler, punkter som kunde tillfogas i ett kommunalt kulturprogram.

***

Dagens krönika innehåller några punkter ur ett kommunalt kulturprogram för valfritt parti (bara att ta till sig, om något lokalt parti vill och vågar) och en imaginär kommun, som till exempel kan vara Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Skurup eller min hemkommun Sjöbo.

§ 1. Kultur är idrott, gymnastik och motion för hjärna, hjärta och själ. Kommunen ska verka för att dess invånare får tillgång till minst ett kulturellt motionspass per dag. Av kommunens budget ska lika mycket satsas på kultur som på sport- och idrottsverksamhet.

§ 2. Också kulturell motion bör starta i tidig ålder, på dagis, i skol- och förskoleverksamheten. Olika former av kultur som bedrivs och utövas i kommunen ska integreras i undervisningen genom att lärare och elever besöker bibliotek, utställningar av konst och hantverk, teater- och musikarrangemang.

Kommunen ska även agera för att fler estetiska ämnen blir obligatoriska i undervisningen med mottot att det är lika viktigt med daglig kulturell motion för skolelever som med fysisk aktivitet.

§ 3 Kulturskolan, en breddning av den tidigare musikskolan med både musik och annan kultur, ska vara tillgänglig för alla elever som vill delta. Att delta i kulturskolan bör helst vara gratis, annars ska kostnaden för elever/föräldrar sättas så lågt att ingen tvingas avstå av ekonomiska skäl.

Kulturskolans utbud ska vara tillgängligt för barn och ungdomar i hela kommunen, oavsett var de bor. Därför är det viktigt att kulturskolans verksamhet inte enbart finns på centralorten utan utlokaliseras till mindre orter i kommunen. Det kan ske genom skapa själv-verksamhet – som repetitionslokaler för musik och teater – där kommunen och kulturskolans lärare samarbetar med studieförbund, lokala kulturföreningar och byalag.

§ 4 Kommunen ska ge finansiellt och praktiskt stöd till kulturföreningar vid arrangemang av teater och musik, visning av konst och film med mera inom kommunen. Också i detta sammanhang är det viktigt att kommunen verkar för att dess samtliga invånare, också utanför centralorten, har möjlighet att delta i kulturella arrangemang och verksamheter. Det kan ske genom en kommunal kulturbuss som hämtar upp besökare i olika delar av kommunen vid kulturarrangemang på centralorten. Kommunen ska ge extra ekonomiska bidrag till teaterföreställningar, konserter, konstutställningar med mera på mindre orter i kommunen.

§ 5 I kommunen ska finnas bibliotek och konsthall samt andra utställningslokaler, teater- och biosalong.

Huvudbiblioteket har som uppdrag både att värna sin samling och köpa in nya böcker, skivor och tidningar/tidskrifter. Äldre böcker är en del av kulturarvet och får inte säljas utan ska samlas i ett utbyggt boklager. Att köpa in alla böcker som låntagare kan vilja läsa kommer aldrig att vara ekonomiskt möjligt. Det är därför av stor vikt att biblioteket informerar om nya böcker som finns tillgängliga på andra bibliotek och gör det enkelt att fjärrlåna dessa böcker. Fjärrlån ska vara gratis.

Också tidnings/tidskriftsavdelningen är en viktig del av biblioteksverksamheten. Utbudet ska vara brett såväl ämnesmässigt som politiskt med särskild inriktning på tidningar/tidskrifter från närområdet och de platser och länder som kommunens invånare kommer ifrån.

Genom att skolbiblioteken också blir folkbibliotek med inriktning på både elever och vuxna låntagare kan kommunen permanenta filialbibliotek på flera orter i kommunen.

Kommunens konsthall har hög målsättning. En utställning på ett galleri är ofta kostsam för konstnären, medan kommunen kan erbjuda gratis utställningslokal. Kommunens konsthall bör ordna utställningar med såväl intressanta lokala konstnärer som uppmärksammade konstnärer i övriga Sverige och utomlands.

§ 6 Även människor som arbetar heltid inom konstnärliga yrken ka ha låga inkomster. Kommunen ska inte bidra till att hålla nere inkomsterna. I praktiken betyder det att författare, vid skolbesök eller bokprat på bibliotek, och konstnärer, vid utställningar i konsthallen, inte ska medverka gratis utan ha ersättning enligt konstnärliga organisationers rekommendationer.

Konstnärligt arbete är också ett arbete som kommunen ska betala för. Kommunen bör dessutom sträva efter att bli försökskommun – för hela Sverige – vad gäller att yrkesarbetande inom konstnärliga områden skattebefrias för de första 100 000 kronorna av den skattegrundande inkomsten.

§ 7 Kommunen ska verka för att kulturutbudet speglar mångfalden i kommunen (och Sverige).

Och så vidare och med mera – som bredband i hela kommunen, kommunala graffitiväggar, tillgängliggörande av kommunalt inköpt konst… – i ytterligare ett antal paragrafer…

Valaktuellt på nattygsbordet

1) Sydsvenskans påläste och formuleringssäkre kulturjournalist Per Svensson har skrivit en essäistisk pamflett, ”Vasakärven och järnröret” (Weyler), om ”den långa skuggan” från 30-talets akademiska Lund till dagens Sverigedemokrater; från ”judefrågan” till ”massinvandring”.

2) Victor Lundberg har gjort en vetenskaplig historisk studie, ”En idé större än döden” (Gidlunds), om den nazistiska Lindholmsrörelsens försök att under 1930- och 40-talen locka till sig ”vanligt folk” och arbetare för att skapa en fascistisk arbetarrörelse i Sverige.

3) Samma nödvändigt återkommande ämne, likt ett livspolitiskt mantra, om just livet och politiken, om oss (inte ”vi och dom”), här och där. Kristian Lundberg träffar mig alltid mest smärtsamt när han diktar poesi, som i nya samlingen ”Vi är de döda, nu snart” (W&W).

Bengt Eriksson
Lite kortare i Ystads Allehanda 2014

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

En WordPress.com-webbplats.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: